shopup.com

ดูบทความสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ

สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ

 

  รากเล็บมือนาง/Rangoon Creeper

 1. สรรพคุณเป็นยาบำรุงธาตุ (ราก,ใบ,เมล็ด)
 2. ช่วยทำให้เจริญอาหาร (ราก,ใบ)
 3. ทั้งต้นมีสรรพคุณช่วยแก้ตานขโมยพุงโร (ทั้งต้น)หรือจะใช้รากผสม
  กับสมุนไพรชนิดอื่น ๆมีสรรพคุณเป็นยาแก้ตานขโมยแก้เด็กเป็นซาง
  แก้ซางแห้ง แก้ธาตุวิปริต แก้อุจจาระพิการ แก้ตับทรุด และช่วยทำ
  ให้เจริญอาหาร (ราก)
 4. รากและใบใช้เป็นยาแก้ตานซางในเด็ก (ราก,ใบ) ส่วนเมล็ด เป็น
  ยาแก้ตานซาง ตานขโมยในเด็ก (เมล็ด
 5. ช่วยแก้อาการไอ (ต้น,ราก,ใบ,ทั้งต้น)
 6. ช่วยแก้อาการสะอึก (ราก,ใบ)
 7. รากมีสรรพคุณเป็นยาระบาย (ราก)ส่วนเมล็ดเป็นยาถ่าย (เมล็ด)
 8. ช่วยแก้ถ่ายปวดบิด แก้อาการปวดท้องเนื่องจากมีพยาธิอยู่ภายใน
  (เมล็ด)
 9. ช่วยขับพยาธิและตานทราง (ทั้งต้น)
 10. ส่วนรากและผลมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิ ขับพยาธิไส้เดือน
  เช่นกัน (สารที่มีฤทธิ์ขับพยาธิได้ แก่ กรดอะมิโน Quisqualic acid)
  (ราก,ผล,เมล็ด) เป็นยาสุขุม ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมและ
  พยาธิเส้นด้ายได้ดี (ราก,ใบ)
 11. รากและผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้อุจจาระเป็นฟอง เหม็นคาว
  ในเด็ก (ราก,ผล) 

 

ตานทั้ง 5 คือ จัดจำนวนของรากตาล 5 อย่าง คือ 

รากตาลโตนด /Asian Palmyra palm      
รากตาลดำ 
รากตานหม่อน /Vernonia elliptica DC
รากตานเสี้ยน /Filicium decipiens            
รากตานขโมย /Vatica philastreana Pierre  

ตาลทั้ง 5ดับพิษตานซาง ขับพยาธิทุกชนิด แก้อุจจาระธาตุพิการ
บำรุง 
เนื้อหนัง กระดูก 

สรรพคุณของตาล

 1. สำหรับบางคนใช้เป็นยาชูกำลัง (รากต้มกับน้ำดื่ม)
 2. ช่วยทำให้สดชื่น จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ด้วยการใช้รากนำมาต้ม
  กับน้ำดื่ม (ราก)หรือจะใช้งวงตาลหรือช่อตาลก็ได้
 3. ช่วยแก้ไข้ ด้วยการใช้รากนำมาต้มกับน้ำดื่ม (ราก)ส่วนรากที่งอก
  อยู่เหนือดิน (ตาลแขวน) มีรสหวานเย็นปนฝาดเล็กน้อย ใช้เป็น
  ยาแก้ไข่ที่มีพิษร้อน
 4. รากนำมาต้มกับน้ำดื่ม แก้อาการร้อนใน กระหายน้ำ (ราก)
 5. ช่วยแก้ต่อมทอนซิลอักเสบ (รากต้มกับน้ำ)
 6. ช่วยขับเลือด (รากต้มกับน้ำดื่ม)
 7. ช่วยแก้ตานขโมยในเด็ก (งวงตาลหรือช่อตาล,ราก)
 8. รากตาลหรืองวงตาลนำมาต้มกัลน้ำดื่ม สรรพคุณช่วยขับพยาธิได้
  (งวงตาล,ราก)
 9. ใช้รากหรืองวงตาลนำมาต้มกับน้ำดื่มแก้พิษตานซางได้ (งวงตาล,
  ราก)หรือจะใช้รากที่งอกอยู่เหนือดินที่เรียกว่า “ตาลแขวน” ก็แก้พิษ
  ซางตานได้ดีเช่นกัน (ตาลแขวน)

เปลือกต้นไข่เน่า/Vitex glabrata R.Br.    
สรรพคุณของไข่เน่า

 1. รากไข่เน่า สรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหาร (ราก,เปลือกต้น)
  ช่วยแก้ตานขโมย (โรคพยาธิในเด็ก ที่มีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
  ผอมแห้ง ซุบซีด มีอาการท้องเดิน ก้นปอด) (ราก,เปลือกต้น,ผล
 2. ช่วยรักษาพิษตานซาง (เปลือกต้น)
 3. ไข่เน่า สรรพคุณของเปลือกต้นช่วยแก้ไข้ (เปลือกต้น)
 4. ช่วยแก้โรคเกล็ดกระดี่ขึ้นนัยน์ตา (ผล, เปลือกผล)
 5. เปลือกต้นมีรสฝาด สรรพคุณช่วยแก้อาการท้องเสียได้ (ราก,
  เปลือกต้น)
 6. รากและเปลือกต้น มีสรรพคุณทางยาช่วยแก้บิด (ราก,เปลือกต้น)
 7. ช่วยรักษาอาการท้องร่วง (ราก)
 8. ช่วยแก้เด็กถ่ายเป็นฟอง (เปลือกต้น)
 9. เปลือกต้นไข่เน่า สรรพคุณช่วยขับพยาธิในเด็กที่มีอาการเบื่ออาหาร
  (เปลือกต้น)รากใช้ขับพยาธิไส้เดือน (ราก)
 10. ช่วยรักษาโรคกระเพาะ หรือโรคลำไส้อักเสบของเด็กทารก (เปลือก,ผล)
 11. สรรพคุณต้นไข่เน่าช่วยแก้เลือดตกค้าง (เนื้อไม้)
 12. นอกจากนี้หมอยาโบราณยังนิยมใช้เปลือกของต้นไข่เน่า มาต้มรวม
  กับรากเต่าไห้ เพื่อปรุงเป็นยารักษาโรคซางในเด็ก และเป็นยาขับพยาธิ
  (เปลือกต้น)

12 เมษายน 2561

ผู้ชม 2988 ครั้ง

Engine by shopup.com